Parcul Natural Portile de Fier

 parcul-natural-portile-de-fier-foto1

Parcul Natural Porţile de Fier, se găseşte în sud-vestul României şi urmăreşte cursul Dunării pe o lungime de aproximativ 140 km, având o suprafaţă de 115655 Ha şi se găsesc 18 rezervaţii ştiinţifice cu protecţie integrală.

            Dunărea la Porţile de Fier nu separă Carpaţii de Balcani, ci este o vale transversală în Carpaţi. Întreg ansamblul de munţi la apus de culoarul Timiş-Cerna şi de Timoc, orientat N-S şi tăiat prin mijloc de Dunăre, constituie o singură unitate geografică, numită ” masivul Porţile de Fier „.

            Datorită complexităţii geologice, diversităţii biologice, ca şi vestigiilor culturale, Parcul Natural Porţile de Fier rămâne un patrimoniu ştiinţific şi peisagistic cu o largă reputaţie internaţională.

            Pe suprafaţa Parcului Natural Porţile de Fier, ce reprezintă 0,48% din întreaga suprafaţă a României se află jumătate din numărul speciilor cunoscute în flora ţării noastre, ce explică prestigiul floristic pe care l-a dobândit Defileul Porţile de Fier. Diversitatea habitatelor a favorizat o faună bogată şi variată,parcul-natural-portile-de-fier-foto2 reprezentată prin numeroase specii de peşti, reptile, păsări şi mamifere, rare în restul Europei, ce se dovedesc a fi foarte importante pentru echilibrul ecologic. Această zonă este cea mai importantă a României din perspectivă ecologică, cu trăsături unice din punct de vedere morfologic, paleontologic şi structural.

 Din punct de vedere ISTORIC, acest teritoriu este foarte interesant. Cercetările geologice şi arheologice au dus la descoperirea celei mai vechi aşezări umane stabile din Europa având o vechime de circa 9000 ani.

            În timpul stăpânirii romane, împăratul Traian a construit un pod care traversa Dunărea şi a cărei structură se poate admira şi astăzi parţial.

            În perioada feudală, s-au construit diferite cetăţi şi mânăstiri, printre care Cetatea Medievală TRICULE şi Mânăstirea Vodiţa.

            Simbolul Parcului indică cele trei trăsături ale sale: cea istorică prin turnurile Tricule, cea botanică prin Laleaua de Cazane şi cea geologică prin fosila unui amonit. O sinteză a celor de mai sus o putem găsi la Muzeul Regiunii Porţile de Fier de la Drobeta Turnu Severin, unde în vastele sale saloane, au fost realizate expoziţii tematice reprezentative.

            În cadrul muzeului funcţionează un laborator de educaţie ecologică, ce are rol de nod al reţelei cu alte două parcuri din judeţul Mehedinţi, Geoparcul Mehedinţi şi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei (Băile Herculane).

                Pe celălalt mal al Dunării vedem Serbia, unde se găseşte Parcul Naţional Djerdap, ce colaborează cu Parcul Natural Porţile de Fier în derularea unui proiect important în vederea creării unei rezervaţii a Biosferei.

Prof. Ioan Vidican

vezi şi „Defileul Dunării

„Orşova veche

Salamandra

Chipul lui Decebal-un megalit din timpurile noastre?

Cazanele Dunarii de ieri si de azi

„Frumusetea lucrurilor exista în mintea celui care le admira”

Orsova

Municipiul Orşova – situat în formă de amfiteatru la confluenţa râului Cerna cu Dunărea, întru-una dintre cele mai frumoase depresiuni ale Defileului “Porţile de Fier” – este un nod turistic între Drobeta Turnu Severin – Băile Herculane – “Cazane”.

Dintre obiectivele turistice ale municipiului se remarca…

continuare

voditaIntre Orsova si Drobeta Turnu Severin

Mânăstirea Vodiţa a fost ridicată între anii 1370 – 1372 de Sfântul Nicodim cu bani daţi de Voievodul Vladislav I. De-a lungul timpului, mulţi conducători au ţinut-o la rang de mare preţ: Dan I, Mircea cel Bătrân, Dan al II-lea, Vlad Dracul,…

continuare

grecescuIn municipiul Drobeta Turnu Severin

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier – păstrează şi Piciorul Podului lui Traian construit de Apollodor din Damasc între anii 103 – 105, Castrul roman, Ruinele termelor romane, Cetatea medievală…

Muzeul de Artă – deţine lucrări semnate de Aman, Grigorescu, Tonitza, Luchian, Pallady, Ressu, şi alţii.

continuare

herculaneBaile Herculane

Aflată la 18 Km de Orşova şi înscrisă în traseele turistice internaţionale, Staţiunea Băile Herculane ale cărei izvoare termale sulfuroase sunt cunoscute din antichitate ca Ad Aquas Herculi Sacras sau Apele Sfinte ale lui Hercules,  este atestată documentar din 153 dHr. pe o tabulă…

continuare

cazaneClisura Dunarii

Muzeul etnografic din Eşelniţa adăposteşte peste 1000 de costume populare din toate zonele ţării.

Parcul Natural „Porţile de Fier” – Rezervaţie a Biosferei şi Patrimoniu UNESCO – include rezervaţiile, aflate în apropiere de Orşova, Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Gura Văii – Vârciorova … printre ariile protejate.

În Rezervaţia Cazanele Mari şi Cazanele Mici cuprinsă între munţii Ciucarul Mic şi Ciucarul Mare, abundă vegetaţia submediteraneană, dar şi plantele rare…

continuare