Pestera Ponicova

harta-pesterii-ponicova

Harta pesterii Ponicova

Înainte de a ieşi din lanţul Carpaţilor, Dunărea taie o ultimă zonă de calcare formând Defileul Dunării. Cazanele Mari cu pereţi verticali şi pe alocuri surplombaţi, aparţin masivului calcaros Ciucaru Mare (alt. 318 m), situat între localităţile Plavişeviţa şi Dubova.

 Relieful carstic este bine reprezentat prin forme de exocarst precum  doinele, lapiezurile ,cheile scurte şi sălbatice ale pârâului Ponicova, dar şi prin forme de endocarst, câteva avene şi mai multe peşteri. Întreaga zonă face parte din Parcul Natural Porţile de Fier, creat pentru protecţia unor specii submediteraneene şi a peisajului unic în Europa.

intrare-ponicova-1

Intrarea in pestera de pe Dunare

Peştera Ponicova este săpată în versantul stâng al Dunării, în Cazanele Mari, Ciucaru Mare, fiind parţial inundată după crearea lacului de baraj. Aici se poate ajunge cu şalupa, parcurgând 500 m pe sub peretele Ciucarului Mare până la gura peşterii. O altă intrare în peşteră se poate face pe pârâul Ponicova, care s-a  adâncit în calcare, a format un pod natural, apoi străbate peştera formând un sistem de galerii etajate şi se varsă subacvatic în Dunăre.

Este cea mai importantă peşteră din Defileul Dunării, ea fiind cunoscută şi sub denumirile de Peştera de la Gura Apei sau Peştera Liliecilor, datorită coloniilor de lilieci care trăiesc în Galeria Liliecilor.

Ponicova

Dinozaur de piatra

Peştera are mai multe galerii, dinspre cheile Ponicovei (de pe uscat) se intră în Galeria Ogaşului Ponicova, sau pe o potecuţă îngustă in Galeria Liliecilor. Aceasta este o sală lungă de peste 100 m, lată de 60 m şi înaltă de peste 30 m, care are pe podea blocuri de prăbuşire, gropi, concreţiuni şi movile de guano provenit de la liliecii relativ mari.

Din Galeria Ogaşului Ponicova se desprind două ramificaţii: una ce duce spre Galeria Concreţiunilor, partea cea mai frumoasă a peşterii, cu anemolite şi Sala Coloanelor, iar cealaltă duce la Galeria Scării şi Galeria cu Argilă.

Condiţiile de vizitare sunt precare, peştera nefiind amenajată pentru turism, ea fiind declarată rezervaţie speologică datorită unor resturi fosile de Ursus spelaeus, un fragment de ceramică foarte veche şi a unor specii endemice. 

Vizitarea se recomandă să se facă în grupuri conduse de un ghid, având lămpi, cizme de cauciuc, echipament adecvat, deoarece vizitarea întregii peşteri durează 2-3 ore.

Prof. Norica Boiangiu

vezi şi „Defileul Dunării”

Parcul Natural Portile de Fier

 parcul-natural-portile-de-fier-foto1

Parcul Natural Porţile de Fier, se găseşte în sud-vestul României şi urmăreşte cursul Dunării pe o lungime de aproximativ 140 km, având o suprafaţă de 115655 Ha şi se găsesc 18 rezervaţii ştiinţifice cu protecţie integrală.

            Dunărea la Porţile de Fier nu separă Carpaţii de Balcani, ci este o vale transversală în Carpaţi. Întreg ansamblul de munţi la apus de culoarul Timiş-Cerna şi de Timoc, orientat N-S şi tăiat prin mijloc de Dunăre, constituie o singură unitate geografică, numită ” masivul Porţile de Fier „.

            Datorită complexităţii geologice, diversităţii biologice, ca şi vestigiilor culturale, Parcul Natural Porţile de Fier rămâne un patrimoniu ştiinţific şi peisagistic cu o largă reputaţie internaţională.

            Pe suprafaţa Parcului Natural Porţile de Fier, ce reprezintă 0,48% din întreaga suprafaţă a României se află jumătate din numărul speciilor cunoscute în flora ţării noastre, ce explică prestigiul floristic pe care l-a dobândit Defileul Porţile de Fier. Diversitatea habitatelor a favorizat o faună bogată şi variată,parcul-natural-portile-de-fier-foto2 reprezentată prin numeroase specii de peşti, reptile, păsări şi mamifere, rare în restul Europei, ce se dovedesc a fi foarte importante pentru echilibrul ecologic. Această zonă este cea mai importantă a României din perspectivă ecologică, cu trăsături unice din punct de vedere morfologic, paleontologic şi structural.

 Din punct de vedere ISTORIC, acest teritoriu este foarte interesant. Cercetările geologice şi arheologice au dus la descoperirea celei mai vechi aşezări umane stabile din Europa având o vechime de circa 9000 ani.

            În timpul stăpânirii romane, împăratul Traian a construit un pod care traversa Dunărea şi a cărei structură se poate admira şi astăzi parţial.

            În perioada feudală, s-au construit diferite cetăţi şi mânăstiri, printre care Cetatea Medievală TRICULE şi Mânăstirea Vodiţa.

            Simbolul Parcului indică cele trei trăsături ale sale: cea istorică prin turnurile Tricule, cea botanică prin Laleaua de Cazane şi cea geologică prin fosila unui amonit. O sinteză a celor de mai sus o putem găsi la Muzeul Regiunii Porţile de Fier de la Drobeta Turnu Severin, unde în vastele sale saloane, au fost realizate expoziţii tematice reprezentative.

            În cadrul muzeului funcţionează un laborator de educaţie ecologică, ce are rol de nod al reţelei cu alte două parcuri din judeţul Mehedinţi, Geoparcul Mehedinţi şi Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei (Băile Herculane).

                Pe celălalt mal al Dunării vedem Serbia, unde se găseşte Parcul Naţional Djerdap, ce colaborează cu Parcul Natural Porţile de Fier în derularea unui proiect important în vederea creării unei rezervaţii a Biosferei.

Prof. Ioan Vidican

vezi şi „Defileul Dunării

„Orşova veche

Salamandra

Chipul lui Decebal-un megalit din timpurile noastre?

Cazanele Dunarii de ieri si de azi

Croaziere pe Dunare

În croaziera pe Dunăre cu Nava Dierna  puteţi vizita impresionantele ţinuturi ale Cazanelor – în aval de Dubova se desfăşoară Cazanele Mici, pe o lungime de 3,6 Km, iar în amonte Cazanele Mari pe o distanţă de 3,8 Km – unde relieful carstic a favorizat dezvoltarea versanţilor abrupţi.

Sporirea confortului (mobilier nou, aer condiţionat,…) şi înlocuirea echipamentelor de navigaţie la standardele tehnice ale Uniunii Europene fac din nava Dierna una din cele mai moderne nave  din Orşova.

z-img_5369Nava, cu o capacitate maxima de 90 locuri, oferă turiştilor croaziere de 2 ore dus-intors pana in Cazanele Mici (Tabula Traiana, Chipul lui Decebal, Manastirea Mraconia) si de 3 ore dus-intors pana in Cazanele Mari (cu întoarcere în dreptul peşterii Ponicova), asigurând un program flexibil… Sunaţi la numerele de telefon  (vezi pagina de contact) si puteţi  face rezervări în perioada dorită.

Mai multe amanunte gasiti in pagina de Oferte sau la numerele de telefon din pagina de Contact.

>>Oferte

 >>Contact